Bläddra

BeGreppbart – Religion

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

BeGreppbart – Religion

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Begreppet religion är komplext och rymmer många tolkningar. Hur skiljer sig akademiska definitioner av begreppet religion från de definitioner som används inom religiösa traditioner? Vad kan kognitionsvetare och evolutionsforskare lära oss om religion och på vilka sätt kan en religionsvetenskaplig förståelse av begreppet hjälpa oss att bättre förstå samhälleliga processer i historia och nutid? Dessa frågor är några av bokens centrala teman.

Läs mer
Boken vänder sig främst till studenter som läser religionsvetenskap på högskola och universitet, men kan med fördel användas som en allmän orientering för den nyfikne.
BeGreppbart är en serie introducerande böcker i samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett centralt begrepp och adderar en pusselbit till vår förståelse av samhället. Utforskande. Fokuserat. Dynamiskt. Greppbar kunskap i ett nötskal. Helt enkelt.

Om författarna
Göran Larsson är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Simon Sorgenfrei är docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.