Bläddra

Bemötandelexikon

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Bemötandelexikon

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka. Ger förslag på hur man - utan att kränka eller såra den sjuka - kan bemöta demenssjuka i svåra men vanliga situationer. Vänder sig till äldreassistenter, undersköterskor, vårdbiträden och närstående. Ger förslag på hur man - utan att kränka eller såra den sjuka - kan bemöta demenssjuka i svåra men vanliga situationer. Vänder sig till äldreassistenter, undersköterskor, vårdbiträden och närstående.