Bläddra

Berätta som en saga!

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Berätta som en saga!

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Varför ska man berätta som en saga? Sagans rytm och komposition, dess dramatiska konflikt och dess upplösning, de tydliga motsatserna godhet och ondska, mod och feghet etc. - motsatser som nyanseras - gör ny kunskap meningsfull och engagerande för eleverna.

Läs mer
Barn är både fantasirika och logiskt tänkande. Men grundskolan har överbetonat det förståndsinriktade, på bekostnad av det som talar till fantasin och känslorna. Undervisning handlar ju om att på bästa sätt förmedla ett innehåll. När det gäller yngre barn finns en beprövad och slagkraftig modell för detta - sagoformen. Den fungerar för både påhittat och faktiskt innehåll och kan anpassas till alla skolämnen.

Om författarna
Kieran Egan föddes i Tipperary på Irland 1942. Han fick sin forskarutbildning i USA, vid Stanford University och Cornell University och är nu bosatt i British Columbia i sydvästra Kanada, där han är professor och utbildar lärare vid Simon Fraser University.