Bläddra

Beskattning av energibranschens vinster

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Beskattning av energibranschens vinster

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Omställningen till fossilfri energiförsörjning kommer att kräva stora investeringar i anläggningar som producerar och distribuerar el. Elanvändningen förväntas samtidigt öka, vilket också kräver stora investeringar. Dessutom avvecklas flera kärnkraftverk.

Energibranschen består av kapitalintensiva verksamheter med stora kostnader för anläggningarna och har därmed relativt höga finansieringsutgifter. Detta medför att utformningen av skattereglerna har stor betydelse för branschen.

I rapporten analyserar skatteforskaren Peter Nilsson inkomst- och fastighetsbeskattningens betydelse för reinvesteringar, nyinvesteringar och avveckling av produktionsanläggningar. Han beräknar skatteuttaget i energibranschen och jämför med näringslivet totalt sett. För att se hur skattekrediter skapas analyserar han kopplingen mellan skatteregler och bokföringsregler. Peter Nilsson granskar även de nya reglerna om ränteavdragsbegränsning. Flera jämförelser med andra länder görs.

Peter Nilsson är adjungerad professor i skatterätt vid Juridiska institutionen, Lunds universitet, och Director vid KPMG.

Rapporten ingår i SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.