Bläddra

Beskattning av stiftelser och ideella föreningar

Kategorier: Juridik Krav och depositioner Särskilda rättsområden Skatter och avgifter

Beskattning av stiftelser och ideella föreningar

Kategorier: Juridik Krav och depositioner Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Råd och anvisningar till såväl skattebefriade ideella organisationer som till skattskyldiga stiftelser och ideella föreningar om hur man undviker skatteproblem. Omfattande sammanställning av skattereglerna för de flesta former av stiftelser och ideella föreningar. Inledande beskrivning av det civilrättsliga regelverket.