Bläddra

Bevakning ombord på svenska fartyg. Ds 2012:15

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Köp här

Bevakning ombord på svenska fartyg. Ds 2012:15

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Köp här
Bättre skydd mot piratattacker!

Föreslår en ny lag som ger sjöfarten rätt att anlita säkerhetspersonal för bevakningsuppgifter ombord.
Bevakningen ska skydda fartyget, besättningen, passagerarna och lasten mot angrepp av pirater och liknande utomstående personer.
Lagen ska endast gälla i fråga om fartyg som omfattas av den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (ISPS-koden) och bara utanför EES-området.
Förslaget har utformats enligt rekommendationerna för Internationella sjöfartsorganisationen, IMO.