Bläddra

Bibeln och Koranen

Kategorier: Filosofi och religion Islam Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Köp här

Bibeln och Koranen

Kategorier: Filosofi och religion Islam Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Köp här

Bibeln och Koranen - två sinsemellan väldigt olika heliga skrifter...eller? Knappast - det tycks faktiskt vara mer som förenar än som skiljer de båda åt. Men varför framtonar då religionerna så olika?
Christer Hedin guidar läsaren genom Bibeln och Koranen och redogör för skillnader och likheter mellan dem. Boken kan läsas på egen hand men lämpar sig också för studier i grupper med företrädare för olika religioner.
Samtal kring texterna kan öka förståelsen och erbjuda tillfällen till fördjupad gemenskap.

Christer Hedin är religionshistoriker och universitetslärare i Stockholm. Som forskare har han huvudsakligen studerat kristendomens och islams teologi.