Bläddra

av:Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Islam Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Bibeln och Koranen – två sinsemellan väldigt olika heliga skrifter…eller? Knappast – det tycks faktiskt vara mer som förenar än som skiljer de båda åt. Men varför framtonar då religionerna så olika?Christer Hedin guidar läsaren genom Bibeln och Koranen och redogör för skillnader och likheter mellan…
Utgått

Isbn: 9789152628638

Utgivningsår:20021201

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av:Bo Johnson

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Vari består skillnaden mellan judendom och kristendom – båda utgår ju från samma gammaltestamentliga skrifter. De vilar på tilltron till Gud och hans löften. I ett kristet perspektiv har man ofta sett judendomen som en lagreligion till skillnad från kristendomens förkunnelse om frälsning genom tro. Författaren…
Köp här

Isbn: 9789188553386

Utgivningsår:20200201

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av:Judith Cornell

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
'Mandala will guide readers of all levels through simple mandala exercises and easy-to-follow drawing techniques, incorporating meditation and guided visualization with lavish illustrations. By exploring the tradition of the sacred circle, readers will learn how to create their own unique and powerful works of…
Köp här

Isbn: 9780835608473

Utgivningsår:20060901

Utgivare: Quest Books

Mediatyp: BC

av:Göran Larsson

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Frågan om Guds förbund med judarna har besvarats på olika sätt genom den kristna historien. Inte så sällan har kyrkan haft en ambivalent inställning till det folk som utgör dess egen grund. En del har hävdat att judarna fortfarande är Guds egendomsfolk – andra att kyrkan nu har tagit över denna roll. Men måste det vara…
Köp här

Isbn: 9789188553324

Utgivningsår:20180129

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av:Nabeel Qureshi

Kategorier: Filosofi och religion Islam Jämförande religionsvetenskap Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Den omtalade uppföljaren till Jag sökte Allah och fann Jesus I sin hyllade självbiografi Jag sökte Allah och fann Jesus berättade Nabeel Qureshi om sin dramatiska resa från hängiven muslim till övertygad kristen. I den här uppföljande boken går Qureshi noga igenom och jämför den samlade bevisningen för islam och…
Köp här

Isbn: 9789186415259

Utgivningsår:20170602

Utgivare: Apologia/CKA

Mediatyp: BC

av:Einar Thomassen

Kategorier: Filosofi och religion Islam Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Jødedommen, kristendommen og islam er historisk forbundet med hverandre og sies ofte å representere en felles type religion. Alle de tre religionene tilber bare en gud, alle baserer seg på hellige skrifter og et likeartet historiesyn – og alle tre inneholder et budskap om frelse og fortapelse. Denne boken gir en…
Köp här

Isbn: 9788202818869

Utgivningsår:20231017

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:John Greer

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
From ancient Taoist sages and Sufi mystics to Christian contemplatives and contemporary Zen masters, SEEING, KNOWING, BEING explores the profound truth behind all the world’s mystic traditions. Living a spiritual life has nothing to do with fixing ourselves. It is simply a matter of awakening to what we already…
Köp här

Isbn: 9780615521831

Utgivningsår:20120828

Utgivare: True Compass Press

Mediatyp: BC

av: Lundberg C David

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
In this groundbreaking and exhaustively researched book, David Lundberg convincingly demonstrates that it’s the principles that every major faith holds in common – the unifying truths – that have the power and promise to bring us together instead of driving us apart. With over 800 quotations from…
Köp här

Isbn: 9780979630828

Utgivningsår:20100601

Utgivare: Heavenlight Press

Mediatyp: BC

av: Russ Kick

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
In the new mega-anthology from best-selling editor Russ Kick, more than fifty writers, reporters, and researchers invade the inner sanctum for an unrestrained look at the wild and wooly world of organized belief. Richard Dawkins shows us the strange, scary properties of religion; Neil Gaiman turns a biblical atrocity…
Köp här

Isbn: 9781932857597

Utgivningsår:20070601

Utgivare: Disinformation Company Ltd

Mediatyp: BC

av:Soleyman Ghasemiani

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
Författaren fortsätter med sin kritik av kulturrelativismen i denna bok som i sin första utgivna bok på svenska: ”Mångkulturella getton”. Han menar att det kulturrelativistiska tankemodellen är grunden till rasism och främlingsfientliga rörelser. Soleyman Ghasemiani är författare pch poet. Han kommer…
Köp här

Isbn: 9789197480918

Utgivningsår:20040920

Utgivare: Hanaförlaget

Mediatyp: BC

av: Bika Reed

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
This controversial text, that was meant for initiates at the threshold of the Ancient Egyptian Inner Temple, speaks to us with intriguing relevance to the problems of today. Taking the form of a dialogue between a man and his soul, this sacred text explores the inner discourse between doubt and mystical knowledge and…
Köp här

Isbn: 9780892816156

Utgivningsår:19970401

Utgivare: Inner Traditions

Mediatyp: BC

av:Nathaniel Altman

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
When we experience the powerful force of a waterfall, the elusive beauty of a rainbow, or the stark strength of a craggy expanse of cliff many of us have perceived ”something else” that goes beyond the five senses: feelings of peace, comfort, healing, and inspiration. Native traditions throughout the world…
Köp här

Isbn: 9780892815524

Utgivningsår:20000103

Utgivare: Destiny Books

Mediatyp: BC

av: Rufus Camphausen

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
This directory to the primary religious literature of past and present cultures includes references to available editions, translations, and commentaries.
Köp här

Isbn: 9780892813513

Utgivningsår:19920601

Utgivare: Inner Traditions

Mediatyp: BC

av:Mohammad Ali Shomali

Kategorier: Filosofi och religion Islam Jämförande religionsvetenskap Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Muslimer tror på överensstämmelse med alla gudomliga uppenbarelser. De bekräftar och tror på alla profeter och betraktar alla som tror på Gud som medlemmar av samma trosgemenskap. Guds enhet manifesteras i enhet av guds uppenbarelser och måste återspeglas i enhet av alla som tror på Gud. Koranen uppmanar alla troende…
Köp här

Isbn: 9789187265198

Utgivningsår:20240201

Utgivare: Imam Ali Islamic Center

Mediatyp: BC

av:Andreas Nordberg

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden…
Köp här

Isbn: 9789187403026

Utgivningsår:20130220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av:Jean-Yves LeLoup

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
In Asian spiritual traditions the mountain traditionally symbolises meditation while the ocean signifies compassion. Jean-Yves Leloup uses this metaphor to compare Buddhist and Christian approaches to meditation and compassion to reveal the similarities and divergences of these profound practices. Emphasising their…
Köp här

Isbn: 9781594772771

Utgivningsår:20090730

Utgivare: Inner Traditions

Mediatyp: BC

av:Moyra Caldecott

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
Essential to life on earth since the beginning of time, trees hold a special place in our collective consciousness: rooted in the earth, reaching skyward, nourished by the elements, and enlivened by the sap running through their veins, they provide a metaphor for what it means to be human. Moyra Caldecott has gathered…
Köp här

Isbn: 9780892814145

Utgivningsår:19991207

Utgivare: Destiny Books

Mediatyp: BC

av:Bo Johnson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt Teologi
Kristendom, judendom och islam kallas »de tre monoteistiska religionerna», eftersom de delar tron på en enda Gud, skapare av himmel och jord. Men kristendomen hävdar dessutom inkarnationen, som innebär att det är Gud själv som har blivit människa i Jesus Kristus och som alltjämt möter människorna i…
Köp här

Isbn: 9789188553430

Utgivningsår:20201120

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av: Robert Lawlor

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
Australian aboriginal people have lived in harmony with the earth for perhaps as long as 100,000 years; in their words, since the First Day. In this absorbing work, Lawlor explores the essence of their culture as a source of and guide to transforming our own world view. While not romanticizing the past or suggesting a…
Köp här

Isbn: 9780892813551

Utgivningsår:19991118

Utgivare: Inner Traditions

Mediatyp: BC

av: Dalai Lama

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
”A must read.” -The Huffington Post ”May the effort of this book be of benefit to the emergence of a genuine understanding between the world’s great religions, and may it foster in us deep reverence toward each other.” The Dalai Lama ‌In perhaps his most important book, the Dalai Lama…
Köp här

Isbn: 9780385525060

Utgivningsår:20110906

Utgivare: Crown Publishing Group

Mediatyp: BC

av: Buffie Johnson

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
This vivid and provocative book provides an unparalleled overview of the Goddess as she was defined by the ancient societies, whose people worshiped her. The author spent more than four decades studying Goddess images – statues, religious artifacts, and art – from Asia, Europe, the Middle East and other…
Köp här

Isbn: 9780892815234

Utgivningsår:19941101

Utgivare: Inner Traditions

Mediatyp: BC

av: Richard Smoley & Jay Kinney

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
From Egyptian mythology to Jewish mysticism, Rome and Greece to the druids and the gnostics, Tim Wallace-Murphy exposes a fascinating lineage of hidden mysteries and secret societies, continuing through the Templars, Rosicrucians, and Freemasons to our modern visionaries. This hidden stream of spirituality and that of…
Köp här

Isbn: 9780835608442

Utgivningsår:20060625

Utgivare: Quest Books

Mediatyp: BC

av: Ellwood Gracia Fay

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
Although there has been a considerable amount of research conducted in the last twenty-five years on near-death experiences comparatively little has been written on those that did not provide moments of peace or joyful revelation but instead were terrifying or painful. THE UTTERMOST DEEP is a wide-ranging survey…
Köp här

Isbn: 9781930051270

Utgivningsår:20040722

Utgivare: Lantern Books

Mediatyp: BC

av:Bodil Liljefors Persson, Emma Hall, Dennis Augustsson, Charlotta Carlström

Kategorier: Antologier Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
Denna antologi erbjuder forskningsbaserade och didaktiska perspektiv på religion och samhällsförändringar. Antologin är resultatet av ett samarbete mellan forskare från flera olika discipliner vid Malmö universitet och visar på den mångfald av forskningsperspektiv som ryms inom ämnesområdet religionsvetenskap i Sverige…
Köp här

Isbn: 9789147146963

Utgivningsår:20230104

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Elkin AP

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
One of Australia’s most eminent anthropologists details the secret and sacred practices of Australian Aboriginal shamans, documenting a rapidly vanishing indigenous culture.
Köp här

Isbn: 9780892814213

Utgivningsår:19931101

Utgivare: Inner Traditions

Mediatyp: BC

av:Charles Kimball

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
Varför får den religiösa tron människor att isolera sig från samhället eller spränga sig själva i luften? Hur kan man med Bibeln som utgångspunkt rättfärdiga att kvinnor diskrimineras i kyrkan och att homosexualitet anses naturvidrigt? Är det religionen i sig som är problemet? Terrorattacken den 11 september 2001, det…
Köp här

Isbn: 9789127097384

Utgivningsår:20040325

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB