Bläddra

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Islam Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Bibeln och Koranen – två sinsemellan väldigt olika heliga skrifter…eller? Knappast – det tycks faktiskt vara mer som förenar än som skiljer de båda åt. Men varför framtonar då religionerna så olika?Christer Hedin guidar läsaren genom Bibeln och Koranen och redogör för skillnader och likheter mellan…
Köp här

Isbn: 9789152628638

Utgivningsår: 20021201

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Bo Johnson

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Vari består skillnaden mellan judendom och kristendom – båda utgår ju från samma gammaltestamentliga skrifter. De vilar på tilltron till Gud och hans löften. I ett kristet perspektiv har man ofta sett judendomen som en lagreligion till skillnad från kristendomens förkunnelse om frälsning genom tro. Författaren…
Köp här

Isbn: 9789188553386

Utgivningsår: 20200201

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Larsson

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Frågan om Guds förbund med judarna har besvarats på olika sätt genom den kristna historien. Inte så sällan har kyrkan haft en ambivalent inställning till det folk som utgör dess egen grund. En del har hävdat att judarna fortfarande är Guds egendomsfolk – andra att kyrkan nu har tagit över denna roll. Men måste det vara…
Köp här

Isbn: 9789188553324

Utgivningsår: 20180129

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av: Nabeel Qureshi

Kategorier: Filosofi och religion Islam Jämförande religionsvetenskap Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Den omtalade uppföljaren till Jag sökte Allah och fann Jesus I sin hyllade självbiografi Jag sökte Allah och fann Jesus berättade Nabeel Qureshi om sin dramatiska resa från hängiven muslim till övertygad kristen. I den här uppföljande boken går Qureshi noga igenom och jämför den samlade bevisningen för islam och…
Köp här

Isbn: 9789186415259

Utgivningsår: 20170602

Utgivare: Apologia/CKA

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Relationen mellan judar och kristna är speciell. Det är inte lätt att finna två trosgemenskaper som samtidigt står så nära och så långt från varandra. Det har sagts att förra århundradet har inneburit både det bästa och det värsta i denna relation, och det är inte svårt att finna exempel på båda aspekterna. Syftet med…
Köp här

Isbn: 9789172171350

Utgivningsår: 20220429

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Richard Smoley & Jay Kinney

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
From Egyptian mythology to Jewish mysticism, Rome and Greece to the druids and the gnostics, Tim Wallace-Murphy exposes a fascinating lineage of hidden mysteries and secret societies, continuing through the Templars, Rosicrucians, and Freemasons to our modern visionaries. This hidden stream of spirituality and that of…
Köp här

Isbn: 9780835608442

Utgivningsår: 20060625

Utgivare: Quest Books

Mediatyp: BC

av: Charles Kimball

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
Varför får den religiösa tron människor att isolera sig från samhället eller spränga sig själva i luften? Hur kan man med Bibeln som utgångspunkt rättfärdiga att kvinnor diskrimineras i kyrkan och att homosexualitet anses naturvidrigt? Är det religionen i sig som är problemet? Terrorattacken den 11 september 2001, det…
Köp här

Isbn: 9789127097384

Utgivningsår: 20040325

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Soleyman Ghasemiani

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
Författaren fortsätter med sin kritik av kulturrelativismen i denna bok som i sin första utgivna bok på svenska: “Mångkulturella getton”. Han menar att det kulturrelativistiska tankemodellen är grunden till rasism och främlingsfientliga rörelser. Soleyman Ghasemiani är författare pch poet. Han kommer…
Köp här

Isbn: 9789197480918

Utgivningsår: 20040920

Utgivare: Hanaförlaget

Mediatyp: BC

av: Andreas Nordberg

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden…
Köp här

Isbn: 9789187403026

Utgivningsår: 20130220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Bo Johnson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt Teologi
Kristendom, judendom och islam kallas »de tre monoteistiska religionerna», eftersom de delar tron på en enda Gud, skapare av himmel och jord. Men kristendomen hävdar dessutom inkarnationen, som innebär att det är Gud själv som har blivit människa i Jesus Kristus och som alltjämt möter människorna i…
Köp här

Isbn: 9789188553430

Utgivningsår: 20201120

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780385525060

Utgivningsår: 20110906

Utgivare: Crown Publishing Group

Mediatyp: BC