Bläddra

Boken om geografi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Boken om geografi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
Behöver du tips på digitala verktyg och konkreta övningar för att göra undervisningen i geografi mer vetenskaplig och samtidigt mer begriplig för åk 4-6 ? Precis som geograferna får eleverna undersöka platser där såväl arbetssätt som fakta och ämnesspecifika begrepp grundläggs för vidare studier i ämnet.

Läs mer
Pedagogiska tankar
En bärande tanke med Boken om geografi är att utifrån en konkret plats eller ett område beskriva vilka universella processer som formar landskapet. Det handlar om berggrund, landformer, jordmån, klimat och vegetation. Det handlar också om hur dessa processer påverkar oss människor - befolkningsfördelning, naturresurser, ekonomi, energi och miljö.
En annan tanke är att eleverna ska få möta yrkesgrupper som arbetar med geografi, som meteorologer, militärer, samhällsplanerare och folkhälsovetare. På så sätt konkretiseras ett ämne som många har en ganska vag föreställning om.

Boken om geografi är upplagd i fyra delar
Del 1: Geografiska metoder och arbetssätt
Del 2: Sverige
Del 3: Norden
Del 4: Europa

I den första delen tar vi upp kartan och berättar hur man utför en geografisk undersökning.

I den andra delen tar vi eleverna genom landet Sverige. Vid några platser stannar vi till och förklarar hur processer har format landskapet. Det handlar om berggrunden, skogarna och slätterna, haven och kusterna samt resurser i norr.

I den tredje delen tittar vi närmare på Nordens länder och dess utmärkande drag. Här beskrivs också plattektonik.

Den fjärde delen handlar om länder och naturlandskap i västra, östra och södra delen av Europa. Vi tittar närmare på olika sätt att jämföra länder och människors levnadsstandard med möjliga jämförelseverktyg bl.a. statistik. Här tar vi ett större grepp kring hållbar utveckling och beskriver ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Den här delen innehåller också vägledning inför arbete med olika källor på nätet.

Upplägg
De flesta kapitel utgår från kartan och några centrala frågeställningar som kommer att besvaras i kapitlet. Avslutningsvis får eleverna möta en yrkesroll som arbetar med geografi samt besvara några frågor som sammanfattar kapitlet. Till varje kapitel finns centrala begrepp förklarade i en ordlista.

Om författarna
Åsa Colliander Celik, årets geografilärare 2016 och känd föreläsare och bloggare på Pedagog Stockholm, förstelärare vid Mälarhöjdens skola, driver Facebookgruppen Nätverk för geografilärare och styrelsemedlem med särskilt ansvar för sociala medier i Geografilärarnas Riksförening.

Johan Eriksson, årets punkare i skolvärlden 2016, känd föreläsare med mångårig erfarenhet av undervisning och utbildningsmaterial i SO för åk 4-9, skapar lärresurser på YouTube och arbetar aktivt med IT-strategier i skolans värld.