Bläddra

Boken om teknik 1-3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen

Boken om teknik 1-3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Upplaga 2 reviderad enligt Lgr22
Boken om teknik 1-3 i reviderad andra upplaga har nya inspirerande texter och uppgifter om digital teknik, programmering och internet. Läromedlet är, precis som tidigare, skriven med elevnära texter och många Att göra-uppgifter. Eleverna får skissa, konstruera och vara kreativa på det sätt som är ett signum för Hans Persson och som trollbinder alla.

Läs mer
Enkelt språk, men rätt begrepp
Med ett enkelt språk och med hjälp av exempel hämtade ur vardagen, visar Hans Persson hur mycket teknik vi egentligen har omkring oss. Han förklarar på sitt tydliga sätt de viktigaste begreppen i teknikens värld. Det där som kan uppfattas som svårt blir plötsligt lätt och ämnesspecifika begrepp blir en naturlig del av elevernas kunskapsförråd.

Skissa, konstruera och programmera
I böckerna finns inspirerande texter, bilder och praktiska övningar. Eleverna får träna på att konstruera, skissa, vara kreativa och fiffiga. Att göra på riktigt. Eleverna får även lära sig en användbar arbetsgång inom tekniken. I de digitala delarna finns material för programmering och många inspirerande filmer.

Bryter ner kursplanen i portioner
Det är en utmaning att omsätta teknikämnets kursplaner i Lgr22 i genuin undervisning. Men med Hans Persson går det utmärkt. Det finns inte några kriterier för bedömning av kunskaper i teknik för årskurs 3, utan undervisningen ska sträva mot betygskriterierna för årskurs 6. Med Boken om teknik 1-3 får du hjälp att bryta ned och avgöra vilka delar som är lämpliga att arbeta med på lågstadiet. Boken (upplaga 2) består av 6 kapitel och det är i kapitel 5, El och elsäkerhet, som det nu även finns texter om digital teknik, datorer, programmering och internet.

Grundbokens sex kapitel
- Vad är teknik?
- Varför teknik?
- Tekniska lösningar
- Transporter
- El och elsäkerhet
- Alla tiders teknik

Boken om teknik 1-3-seriens komponenter reviderade enligt Lgr22
- Grundbok upplaga 2
- Arbetsbok upplaga 2
- Lärarwebb - uppdateras till ht 2022
- Lärarbok upplaga 2

(Upplaga 1 finns för kompletteringsköp.)

Om författarna
Författaren Hans Persson är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre elever. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands. Han belönades 2004 med NE:s Kunskapspris för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning" och Lärkanpriset 2014 för "en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare."