Bläddra

Boken om teknik 4-6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen

Boken om teknik 4-6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här

OBS! Upplaga 1 för kompletteringsköp.

Gör det svåra lätt
Med inspirerande texter, bilder och praktiska övningar förklarar Hans Persson svåra begrepp på ett enkelt sätt. Här får eleverna skissa, konstruera och vara kreativa. Göra saker på riktigt.

Enkelt språk, men rätt begrepp
Med ett enkelt språk och exempel hämtade ur vardagen, visar Hans Persson hur mycket teknik vi egentligen har omkring oss. Han förklarar på sitt tydliga sätt de viktigaste begreppen i teknikens värld. Det där som kan uppfattas som svårt blir plötsligt lätt och självklara begrepp blir en del av elevernas kunskapsförråd.

Skissa och konstruera
Teori varvas med konkreta övningar där eleverna får konkretisera en teknisk lösning eller ett tekniskt system - på riktigt. De får träna på att konstruera med hjälp av mallar och ritningar men också jobba med öppna problem där de får vara kreativa och fiffiga. Eleverna får även lära sig att använda arbetsgången inom tekniken.

Bryter ner kursplanen i bra portioner
Det är en utmaning att omsätta teknikämnets kursplaner i Lgr11 i genuin undervisning. Hur kan det se ut när mekanismer, tekniska system och teknikutvecklingsarbetets olika faser landar i ett vanligt klassrum? Vilka tekniska lösningar är lämpliga att arbeta med på mellanstadiet? Med Hans Persson blir det enkelt. Boken består av 6 kapitel:
- Tankar om teknik
- Teknik i vardagen
- Enkla mekanismer - ett teknikens ABC
- Bygga stabilt - och hållbart
- El till nästan allt
- Hållbar teknikutveckling