Bläddra

Bollklubben Rönne : en brukshistoria

Kategorier: Bollsport Fotboll Fotbollssport Idrottslag och idrottsklubbar Sport och idrott Sport och idrott: evenemang och organisation Sport, idrott och friluftsliv

Bollklubben Rönne : en brukshistoria

Kategorier: Bollsport Fotboll Fotbollssport Idrottslag och idrottsklubbar Sport och idrott Sport och idrott: evenemang och organisation Sport, idrott och friluftsliv
Leker med en boll gör man över hela världen. Fotbollssporten har haft en stark ställning inte minst på svenska bruksorter. Det här är historien om hur fotbollssporten kom till Pappersbruket i Klippan och där idrottsföreningen BK Rönne bildades för hundra år sedan. Boken redogör för den yttre miljön, de sociala sammanhangen och hur idrottsföreningen påverkade familjerna på bruksorten. En historia om lek med bollar, föreningsliv och kamratskap i framgång och motgång. BK Rönnes hela historia från 1921 fram till 1989 redovisas grundligt av Pehr Erlandsson, själv målvakt i föreningen i sin ungdom.