Bläddra

Bortom bråk och hårt klimat – om att utveckla social förmåga i skola och förskola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Bortom bråk och hårt klimat – om att utveckla social förmåga i skola och förskola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
En bok om hur man kan utveckla en positiv anda i barngrupper, skolklasser och arbetslag. Med utgångspunkt i involveringspedagogiken erbjuder författaren en metodik där ett medvetet förhållningssätt och olika typer av samtal är kärnan.

Läs mer
Många av dagens svårigheter att skapa ett positivt klimat i skola och förskola kan undanröjas om man som pedagog är klar över vilka grundläggande psykologiska behov som måste tillgodoses för att människor ska kunna utvecklas och växa.
För att känna sig motiverad att försöka ändra ett destruktivt beteende krävs kärleksfull omgivning med såväl positiva förväntningar som kompetens i konflikthantering och samtalsteknik.

Om författarna
Olle Åhs är fil.dr. och lärare i pedagogik vid Mälardalens Högskola och har tjugo års erfarenhet som lärare i grundskola och gymnasium.