Bläddra

Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden

Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
I denna bok behandlas den praktiskt viktiga boendeformen bostadsrätt. Boken bygger i grunden på professor Anders Victorins välkända böcker om bostadsrätt. I boken ges också en översikt över kooperativ hyresrätt samt en framställning om existerande äldre former av bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt hur de förhåller sig till dagens lagstiftning.

Ur innehållet:
- Bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och andra besittningsformer
- Organisation och bildande, föreningens uppgifter
- Ombildning från hyresrätt
- Köp av bostadsrätt
- Bostadsrätt som säkerhet för lån
- Att bo i bostadsrätt – bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter, avgifter, lägenhetens skick m.m.
- Översikt över kooperativ hyresrätt

Denna fjärde upplaga av Anders Victorins Bostadsrätt med en översikt av kooperativ hyresrätt är uppdaterad och kompletterad med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan den tredje upplagan utkom.