Bläddra

Bulldog – Your English Buddy 8

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Bulldog – Your English Buddy 8

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
En kaxig men trygg kompis
Ett nytt läromedel i engelska för åk 7-9 med intressanta texter och övningar, men också med tydlighet och struktur. För elever som behöver lite stöd för att nå målen i engelska är Bulldog den perfekte följeslagaren. Bulldog hjälper eleven att lyckas!

Läs mer
Struktur som underlättar planeringen
Bulldog är avsett för elever som behöver ha ett mer grundläggande läromedel med tydlig struktur, rent men lockande utseende, och engagerande texter och övningar som inte är för svåra. Eleven ska få känna att hen lyckas, klarar av engelskan och gör framsteg.
Varje kapitel består av fyra texter inom ett tema och varje text följs av övningar som tränar de fyra olika förmågorna samt ordförståelse. Varje kapitel har en egen grammatikdel vilket underlättar både för läraren och för eleven i planeringen av undervisningen.

Lätt att se sina framsteg
Elever som behöver extra tydlig struktur och anpassningar i undervisningen får stöd. Allt-i-ett-boken innehåller allt som eleven behöver. Det är lätt att följa progressionen och se sina framsteg. Tanken är att Bulldog är elevens trygga men samtidigt kaxiga lärobokskompis. Det ska kännas roligt att ha med boken till lektionen och arbeta i den. Bulldogs uppgift är att vara elevens pålitliga kompanjon i engelskan och att hjälpa till att nå målen.

Djärvt, kaxigt och inkluderande
Läromedlet genomsyras av ett normkritiskt tänk, alla ska känna sig inkluderade. Flera av texterna och hörövningarna har ett hbtq-tema. Även detta gör Bulldog till det djärva läromedlet som alla ska känna sig trygga med.

Komponenter i serien
Mix Klasspaket (Tryckt och Digitalt):
- Allt-i-ett-bok med intressanta texter och övningar i samma bok
- Digital Mix Lärare med allt undervisningsmaterial digitalt
- Digital Mix Elev med interaktiva övningar och texten uppläst

Du kan även köpa ovanstående delar separat.

Om författarna
Jessica Stevens undervisar i engelska och svenska på högstadiet.
Jordi Almeida undervisar i engelska och spanska samt i drama på högstadiet. Vid sidan av föreläser han i dramapedagogik.
Helena Söderström Pärpe undervisar i engelska och svenska på högstadiet.
Virginia Björkander Andrade undervisar i engelska och spanska på högstadiet.