Bläddra

Chefshandledning – En manual till funktionellt ledarskap

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Chefshandledning – En manual till funktionellt ledarskap

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Stora summor spenderas årligen på olika former av ledarutvecklingsinsatser. Ändå är kunskapen om deras effektivitet bristfällig, bland annat på grund av att det görs för få randomiserade kontrollerade studier (RCT). Utgångspunkten för den här boken är därför en chefshandledningsmanual som utvärderas i ett forskningsprojekt med RCT-design. I Chefshandledning beskrivs vad som är ett funktionellt ledarskap, alltså vilka beteenden hos ledaren som ger önskvärda långsiktiga konsekvenser. Manualen består av fjorton moduler som kan anpassas efter chefens önskemål och behov för att skapa en flexibel och ändamålsenlig chefshandledning. Den funktionella analysen, som utgår från inlärningsteori, är den röda tråden genom hela boken. Boken ger läsaren kunskap om betydelsen av specifika ledarbeteenden för chefers effektivitet och medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Den riktar sig till dig som arbetar med att utveckla chefer och ledare, eller till dig som själv vill utveckla ditt ledarskap på ett vetenskapligt grundat vis.