Bläddra

De yngsta barnen och läroplanen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

De yngsta barnen och läroplanen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
De yngsta barnen och läroplanen handlar om hur pedagoger kan arrangera en verksamhet som tillvaratar de yngsta barnens nyfikenhet och förundran för att omsätta läroplanens innehåll i praktiken.
Lena Edlund är förskolechef och arbetar med fortbildning av förskolepersonal. Boken bygger på hennes tankar och erfarenheter kring frågor hon ofta möter som till exempel om ettåringar kan arbeta i projekt och ha inflytande över verksamheten. Och hur man kan förstå barns kunnande och lärande när de inte har något verbalt språk.
Lena Edlund ger praktiska exempel på hur arbetet med förskolans yngsta barn kan förankras i läroplanen. Hon delar också med sig av konkreta verktyg som underlättar för pedagogerna.

Innehåll

Våga lita på barnen inledning av Anna Palmer
Förord
Kapitel 1: Läroplanen som styrdokument
Kapitel 2: De yngsta barnen och deras kommunikation
Kapitel 3: Hur ser vi på de yngsta barnen
Kapitel 4: Barnen visar vägen till lärandet
Kapitel 5: Organisera för att lyckas med förskolans uppdrag
Kapitel 6: Normer, värden och demokrati
Kapitel 7: Hur får de yngsta barnen inflytande?
Kapitel 8: Pedagogisk dokumentation
Kapitel 9: Projekt och fördjupning
Kapitel 10: Skrivprojekt på ettårsavdelningen
Kapitel 11: Nytt perspektiv nya tankar