Bläddra

De yngsta barnen och undervisningen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Köp här

De yngsta barnen och undervisningen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Köp här

I arbetet med förskolans yngsta barn går lek och allvar hand i hand. Nyckeln för att arbeta med undervisning ar att hela tiden vara här och nu , nyfiken och lyhörd för vad barnen riktar sin uppmärksamhet mot.

I boken ger Lena Edlund exempel på hur pedagoger kan tillvarata de yngsta barnens lärstrategier och kroppsliga, estetiska uttryckssätt för att bygga in rörelse, lekfullhet och närvaro i undervisningen. Hon visar hur miljöer för de yngsta kan utformas och hur man kan arbeta mot läroplanens mål redan första dagen av introduktionen. Hon tar också upp vikten av förskollärares ansvar och ledarskap för att alla barn ska få samma förutsättningar.

Ur förordet: Undervisningen i förskolan ska genomsyras av lek, skratt, all­var och känslor. När ett litet barns blick möter pedagogens sätts något igång hos båda parter. Den blicken är oändligt viktig. I den ryms en överenskommelse om att söka något spännande och nytt tillsammans.

Lena Edlund är pedagogisk utvecklare. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef. Hennes första bok De yngsta barnen och läroplanen kom 2016 (reviderad 2019).

 

Innehåll:

Förord

Inledning

KAPITEL 1: Första mötet med barnen

KAPITEL 2 : Den första undervisningen

KAPITEL 3: Kroppsliga och estetiska uttryck

KAPITEL 4: Undervisning i omsorg och rutiner

KAPITEL 5: Samlingar med de yngsta barnen

KAPITEL 6: Följ upp och fördjupa undervisningen

KAPITEL 7: Flexibla rutiner skapar mer tid

KAPITEL 8: Miljöer och material för de yngsta

KAPITEL 9: Förskollärares ansvar för undervisning

KAPITEL 10: Eget ansvar för att utvecklas

Några ord på vägen

Referenser