Bläddra

Delaktighet och digitala resurser : barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Delaktighet och digitala resurser : barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Digitala resurser används av de flesta förskolebarn idag, men vad händer egentligen med barnens möjlighet att uttrycka delaktighet när de använder digitala resurser såsom pekplattor? Vilka villkor, möjligheter och hinder skapas för barn att uttrycka delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden? Denna avhandling handlar om de villkor som skapas för barn att uttrycka delaktighet. Barns delaktighet ses i denna avhandling som möjlighet att vara med och påverka innehållet, att delta aktivt i förskolans miljö med alla sina kompetenser, men också att ses som jämlik av sina kamrater såväl som av pedagoger. Möjligheten att kommunicera på sitt modersmål i vardagen i förskolan och därmed använda alla sina språkliga kompetenser är också en form av delaktighet. De praktiknära resultaten illustrerar olika aspekter av barns användande av digitala resurser och olika uttryck för delaktighet; från barns egna skapande av pedagogisk dokumentation med pekplattan som resurs till videosamtal på minoritetsspråk. Avhandlingen belyser nya multimodala utryck för delaktighet och hur nya literacypraktiker skapas i användningen av digitala resurser i förskolan i flerspråkiga områden. Petra Petersen. Med en bakgrund som förskollärare ligger forskningsintresset på ett praktiknära undersökande av barns användande av digitala resurser i förskolan. Barns delaktighet och flerspråkighet är särskilt i fokus såväl som minoritetsspråk. Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik 60 Detta är en doktorsavhandling i pedagogik vid Stockholms universitet 2020