Bläddra

Den allmänna opinionen : en introducerande handbok

Kategorier: Allmän opinion och opinionsundersökningar Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati

Den allmänna opinionen : en introducerande handbok

Kategorier: Allmän opinion och opinionsundersökningar Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Köp här
Den allmänna opinionen är en introducerande handbok som ger en bred översikt över olika frågor om opinion och demokrati.
Boken tar avstamp i fem huvudfrågor:
- Vad är opinioner?
- Hur mäts opinioner?
- Hur bildas och förändras opinioner?
- I vilken utsträckning påverkar opinioner den politik som förs i samhället?
- Vilken roll kan och bör opinioner spela i en demokrati?

Läs mer
Detta spännande forskningsområde presenteras på ett pedagogiskt och klargörande sätt och är intressant för både studenter på grundläggande högskoleutbildningar och alla som i sin profession kommer i kontakt med den här typen av frågor, till exempel journalister, politiker, lärare och kommunikatörer.
Sagt om boken
"Vad de många människorna tycker, hur tyckandet kan påverkas och förändras och hur det mäts är hårdvaluta i moderna demokratiska samhällen. Om detta handlar denna viktiga bok."
Sören Holmberg, professor i statsvetenskap och nestor i svensk val- och opinionsforskning

Om författarna
Mikael Gilljam är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Mikael Persson är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.