Bläddra

Den betydelsefulla högläsningen : med barn i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Den betydelsefulla högläsningen : med barn i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
I förskolans reviderade läroplan, Lpfö18, tydliggörs förskolans uppdrag att arbeta med högläsning så att barnen får förutsättningar att utveckla sitt språk. Undersökningar visar att långt ifrån alla barn har någon vuxen hemma som läser högt med dem. Förskolan har därför ett viktigt uppdrag att verka kompensatoriskt och överbrygga de olika språkliga erfarenheter som barn har med sig hemifrån. För att förskolan ska kunna ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk genom högläsning krävs kunskap, förberedelser och eftertanke. I den här boken får du verktyg, förankrade i forskning och studier, för hur du planerar och genomför högläsningen så att den gynnar varje barns språk- och kunskapsutveckling. Författaren ger också exempel på hur förskolan kan bygga broar mellan bibliotek och barnens hem för att varje barn ska få fler läsande förebilder. Boken innehåller även en mängd tips på nyutgiven barnlitteratur. Den betydelsefulla högläsningen är skriven för blivande och verksamma pedagoger i förskolan.