Bläddra

Den danska konflikträttens proportionalitetsprincip

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Den danska konflikträttens proportionalitetsprincip

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Danmark liknar på många sätt Sverige på arbetsmarknadens område. Båda länderna har starka partsorganisationer, täckande kollektivavtal utan allmängiltigförklaring, och avtal snarare än lag som grund för reglering av arbetsmarknaden. Av det skälet blir det intressant att studera de fall där länderna skiljer sig åt och har valt olika sätt att hantera ett gemensamt problem. Konfliktreglerna är ett sådant exempel, där Danmark tillämpar en proportionalitetsprincip för att bedöma arbetskonflikters lovlighet, medan Sverige inte gör det. Denna rapport studerar hur proportionalitetsprincipen ser ut och fungerar i dansk konflikträtt. Rapporten studerar principens olika dimensioner och bedömningar samt dess utveckling genom praxis. Det danska fallet relateras till och jämförs med Sverige och svenska förhållanden.