Bläddra

Den inkluderande förskolan – – en handbok

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet
Köp här

Den inkluderande förskolan – – en handbok

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet
Köp här

Språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper

Den kulturella mångfald som finns i förskolan i dag ställer höga krav på både personal och chefer. Den inkluderande förskolan ger alla som är verksamma i förskolan den teoribas och de praktiska verktyg som behövs för ett inkluderande och språk- och kunskapsutvecklande arbete med alla barn.

Förskolan kan ha en stor socialt utjämnande effekt för alla barns utveckling. För att förskolan ska kunna ge alla barn bästa möjliga förutsättningar ger Den inkluderande förskolan kunskapom ett interkulturellt förhållningssätt, hur man bemöter nyanlända barn och barn på flykt, hur barnens förkunskaper och intressen kan kartläggas och det viktiga samarbetet med föräldrar  samt ger grundkunskap om flerspråkighet och andraspråksutveckling och de teoretiska modeller som är viktiga för att förskolan kan fullfölja sina pedagogiska uppdrag. Boken ger många praktiska exempel och förslag för språkutvecklande arbetssätt knutna till läroplanen. 

Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.