Bläddra

Den lärande organisationen 2.0

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap

Den lärande organisationen 2.0

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap
Köp här

Lärande och kompetensutveckling är alltjämt viktiga ­utmaningar för organisationer. Men tyvärr ser vi en negativ utveckling i ­dagens arbetsliv, med styr- och ledningssystem som tär på mänskliga ­resurser, där kompetens förslösas eller helt enkelt ­används på fel sätt. Den lärande organisationen 2.0 syftar till att lyfta fram möjliga alternativ till denna utveckling. 
 
Exempel på teman som tas upp i boken är agila processer, expert­samhället, digitalt arbete, kreativitet, ­självorganisering, ­öppenhet för innovation, verksamhetsnära ledning och aktivitets­baserade kontor. Det rör sig om vitt skilda fenomen som dock binds samman genom ett fokus på lärande och ­organisering för lärande. 
 
Den lärande organisationen 2.0 är avsedd för universitets- och ­högskoleutbildningar med inriktning mot arbetsliv och lärande samt personal- och organisationsutveckling. Den vänder sig också till ­chefer på olika nivåer och i olika verksamheter. Boken kan även med fördel användas för praktiskt utvecklingsarbete i organisationer.