Bläddra

Den specialpedagogiska detektiven

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här

Den specialpedagogiska detektiven

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Under de dryga fyrtio år som jag arbetade som speciallärare i särskolan hände det mycket. Både på riksplanet och för mig som lärare. I den här boken berättar jag om både de stora förändringarna och de små vardagshändelserna. Den är skriven helt utifrån mig, mina erfarenheter, kunskaper och minnen. Jag har även tagit mig friheten att tänka, tycka och ha visioner. Så den är med andra ord ingen korrekt vetenskapligt skriven bok, men den bygger på lång och beprövad erfarenhet. Min förhoppning är att den ska bidra till att alla hjul inte behöver uppfinnas på nytt och att den väcker nya tankar och idéer hos läsaren. Så långt vi kan tänka så långt kan vi nå... Om mig: Jag tillhör dem som aldrig lyckades ta mig ur skolan innan pensioneringen. När min egen skolgång var avslutad bytte jag bara plats från skolbänken till katedern. Och under ett antal år arbetade jag som obehörig teckningslärare i realskola och grundskola, medan jag funderade på vad jag ville bli. Funderingarna ledde fram till en fritidspedagogutbildning. Ett yrke som då var ganska nytt. Och vidare till ett konstaterande att det inte var rätt val för mig att arbeta på fritidshem. Men det blev rätt ändå, för det var en av grundutbildningarna till att senare vidareutbilda sig till speciallärare i särskolan. Vilket jag också gjorde. Sedan gick jag även en påbyggnadsutbildning i autismpedagogik. Jag hade upptäckt att det var elever med denna funktionsvariation som jag vill arbeta tillsammans med. Under ca. 10 år hade jag en kombinerad tjänst som klasslärare och NPF-konsulent. Då reste jag runt i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskola och stöttade elever, skolpersonal och även föräldrar. Jag har också haft många personalutbildningar och föreläsningar och spridit kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer. I UR:s TV-serie "Liv med autism" medverkar jag och några av mina elever i ett avsnitt. Även skolverket var i min klass och filmade för "Läslyftet i Grundsärskolan". Ett antal häften med anknytning till autismpedagogik har jag skrivit under åren. Jag ger också ut Läromedlet Flexa & Mixa, vilket jag fick produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att framställa. Rececsion: 26 april kl. 08:53 · Jag läser denna bok och funderar över varför den känns så rätt. När jag närmar mig slutet inser jag att det förmodligen är för att författaren och jag, till stor del delar värderingar och synsätt. Det glädjer mig, för då känner jag att det arbetssätt som jag tillämpar dagligen och dessutom föreläser/undervisar om faktiskt är beprövat av andra med lång erfarenhet. Boken jag läst är nu full med bokmärken i form av post-it-lappar, på viktiga sidor. Men det är ändå några saker som påverkat mig mest. * Din beskrivning av att ni sällan/aldrig var oroliga över att få en ny elev i era grupper. Ny personal däremot, innebar alltid en viss försiktighet. Eleverna i gruppen kunde ofta, bara genom att träffa personen förmedla om det var en person som skulle fungera i gruppen eller inte. * Din analys av hur läroplanerna har förändrats de senaste 40 åren. Tyvärr sällan till det bättre för dessa elever. Stort tack till Margareta Lundkvist för att du generöst delar med dig av dina erfarenheter. En bok jag varmt rekommenderar. Maria Hellsten / "Att försöka förstå det som inte syns" (Facebooksida)