Bläddra

Den vakne jägaren : hur man engagerar alla i företaget i jakten på ständiga förbättringar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Köp här

Den vakne jägaren : hur man engagerar alla i företaget i jakten på ständiga förbättringar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Köp här
Ständiga förbättringar ska genomsyra alla verksamhet Både kvalitetssystemet ISO 9000 och miljöledningssystemet ISO 14000 kräver att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar Kvalitetspriset "Utmärkelsen Svensk kvalitet" talar om ständiga förbättringar som en grundläggande värdering, med förklaringen: "för att bibehålla och utveckla effektivitet och konkurrenskraft krävs ständiga förbättringar av processer, varor och tjänster. Detta synsätt måste genomsyra all verksamheten." "Den vakne jägaren" är en bok om hur Candelia lyckades få fart på arbetet med ständiga förbättringar. Den beskriver systemet, organisationen, hjälpmedel för problemlösning och hur Candelia i verkligheten gick till väga. Ledstjärnan för deras arbete var enkelheten. Tanken med boken är att alla i ett företag ska kunna läsa boken och diskutera för att på så sätt få fart på arbetet med ständiga förbättringar. Det är enkelt om man gör det enkelt. Lycka till med ständiga förbättringar!