Bläddra

Design för lärande – ett multimodalt perspektiv –

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Design för lärande – ett multimodalt perspektiv –

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Kommunikation och information är idag digital, global och multi­modal, detta påverkar skola och lärande. I denna bok presenteras ett perspektiv som gör det möjligt att förflytta blicken och se lärande på ett delvis nytt sätt. Design för lärande bidrar till en djupare förståelse för de utmaningar som skola och utbildning står inför idag. Utifrån ett teoretiskt, multimodalt och designorienterat perspektiv ger boken flera olika exempel på kunskapsrepresentationen, lärresurser och lärande i olika icke-formella, semi-formella och formella lärmiljöer – med blicken riktad mot framtida lärmiljöer och nya kompetenser för ett hållbart samhälle. Design för lärande vänder sig till lärarstuderande, lärarutbildare och lärare i fortbildning, men också till lärare och forskare i didaktik, pedagogik, kommunikationsvetenskap och socialsemiotik.