Bläddra

Det gudomliga universum eller den universella sanningen och des olösliga mysterium (arabiska)

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Köp här

Det gudomliga universum eller den universella sanningen och des olösliga mysterium (arabiska)

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Köp här
I den boken försöker författaren på ett smidigt och roligt sätt besvara frågorna om universums synliga och osynliga hemligheter. Författaren diskuterar myter och teorier som är relaterade till universums ursprung och uppkomst. Utförligt avhandlar han olika teorier och vetenskapliga grunder i detta avseende. Författaren skildrar teorier av olika forskare från gamla filosofer och tänkare som Epicurus, Aristoteles Thales, Al-Farabi, Avicenna till forskare från den europeiska renässansen såsom Copernicus, Giordano Bruno, Kepler, Galileo, Newton och till slut forskare från tjugonde århundradet som Einstein, Planck, Heisenberg, Schrodinger, Stephen Hawking, Max Tegmark och andra. Genom bokens 850 sidor kommer läsaren i kontakt med spännande och mystiska ämnen relaterade till universum. Exempel på dessa är de allra mista komponenterna kvarkar hela vägen upp till de allra största som hela galaxer. Boken ger också inblick i teorin om Big Bang och allt vad det innebär för universums uppkomst och allt som hade hänt före och efter. I boken sammanfattar Bshara sina forskarstudier under 25 år. Han redogör för frågor som berör meningen med livet och vilka olika scenarier han tror finns för mänsklighetens framtid på den runda planeten jorden. Allt detta presenterar han på ett lättarbetat sätt utan matematiska ekvationer eller fysiska diagram. Tillsammans med författaren befinner läsaren sig på en resa där man får veta mer om universumets grundläggande byggstenar och de elementära partiklarna och den viktiga roll de spelar i världens sammansättning. Man dyker djupare i ämnen som svarta hål, mörk materia, antimateria, negativ massa, tid och rymd. Läsaren kommer också att bekanta sig med de senaste teorierna och idéerna som forskare har kommit fram till om universums framtid. Allt detta och mer kommer läsaren att uppleva som spännande, förvånande och ibland svåra att föreställa sig. Om författaren · Fransk medborgare av irakiskt ursprung. · Född 1955 i Irak och bor i paris sen 1974. · Har en master i filmregissering från Paris universitet från 1978. · Har ett diplom i fördjupade studier i media och audiovisuella aktiviteter från Sorbonne 1980. · Doktorsexamen i film från Paris universitet 1982. · Doktorsexamen i fransk litteratur 1984. · Forskare i teoretisk fysik och kosmologi. · Har gett ut många forskningsartiklar och artiklar om film, allmänna vetenskapliga frågor och andra områden.