Bläddra

Det Höga Målet

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Köp här

Det Höga Målet

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Köp här
Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans "Andliga läroskrifter", en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till. Med dessa insikter ger han råd om hur livet bör levas för att bli glädjefullt och meningsfullt.