Bläddra

av: Mats Selander

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
FINNS GUD? Om det moraliska argumentet för Guds existens ingår i Apologias serie om gudsargument. Moralen är något som ofta tränger sig på oss vare sig vi vill eller inte. Den tycks grunda sig varken på individuella känslor eller gemensamma överenskommelser. Hur förklarar man detta? Boken tar upp ett antal argument för…
Köp här

Isbn: 9789186415433

Utgivningsår: 20201127

Utgivare: Apologia/CKA

Mediatyp: BC

av: Mats Selander

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Finns Gud? Om livets absurditet utan Gud ingår i Apologias serie om gudsargument. Människan är en meningssökande, frihetsälskande, moraliskt medveten och rationell varelse. Men passar människan in i en naturalistiskt beskriven värld där allt till sist är fysik? Eller är det bara en religiös eller teistisk…
Köp här

Isbn: 9789186415495

Utgivningsår: 20211112

Utgivare: Apologia AB

Mediatyp: BC

av: Mats Selander, André Juthe

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
FINNS GUD? Om designargumentet utifrån universums finjustering är den första delen i Apologias nya serie om gudsargument. Här får du som läsare en grundlig genomgång av argumentationen för Guds existens utifrån vetenskapens rön om att universum balanserar på en knivsegg för att möjliggöra liv – något som har fått flera…
Köp här

Isbn: 9789186415365

Utgivningsår: 20190522

Utgivare: Apologia/CKA

Mediatyp: BC

av: Mats Selander, Joachim Arting

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
FINNS GUD? Om medvetandet som argument för Guds existens är den fjärde delen i Apologias serie om gudsargument. Det har visat sig mycket svårt att förklara medvetandet utifrån naturalistiska (ateistiska) utgångspunkter. Denna bok prövar flera olika förklaringsmodeller och landar i att medvetandets existens och märkliga…
Köp här

Isbn: 9789186415532

Utgivningsår: 20220510

Utgivare: Apologia AB

Mediatyp: BC

av: Arne Carlsson

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Ingen kan äga sanningen om Gud, jag har inte skrivit denna bok för att tala om vad Gud är. Jag ville undersöka om den erfarenhet jag talar om som Gud kan vara en gemensam erfarenhet som alla kan dela, om våra skärvor kan bli till en tro att leva på om vi delar dem med varandra. Vår globala värld är hotad av…
Köp här

Isbn: 9789174652093

Utgivningsår: 20110521

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av: D. A. Carson

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Är läran om Guds kärlek verkligen svår? Det menar D. A. Carson, som med sin engagerade stil lockar in läsaren i en rikare förståelse av begreppet: ”Gud är kärlek.” Genom att visa vad Bibeln faktiskt lär, leder han också läsaren till en större tilltro till Guds kärlek – och lägger samtidigt grunden för att vandra i…
Köp här

Isbn: 9789198163193

Utgivningsår: 20170515

Utgivare: Reformedia

Mediatyp: BC

av: Ted Harris

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Mänsklig Blomstring: En välgrundad kristen hållning lyfter fram några grunddrag i ett kristet sätt att leva. Boken utforskar grundläggande neurofysiologiska och existentiella förutsättningar för mänsklig blomstring. Författaren menar att det mänskliga medvetandet är en meningsskapande förmåga. Han beskriver tre…
Köp här

Isbn: 9789186613266

Utgivningsår: 20160714

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BB

av: Olof Edsinger

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Gud är helig. Vi läser det gång på gång i Bibeln – ingen annan av Guds egenskaper nämns lika ofta som hans helighet. Så vad är det att vara helig? Vad innebär det för oss som kristna att den Gud vi tror på är just helig?Och vad menar Petrus när han uppmanar oss att “vara heliga liksom han är helig”?…
Köp här

Isbn: 9789178669592

Utgivningsår: 20150123

Utgivare: Livets Ords Förlag

Mediatyp: BC

av: Sunday Adelaja

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Det finns inget viktigare i en Kristens liv än att söka Gud, förstå Honom och vandra med Honom. Att förstå Gud är att förstå Hans vägar, Hans karaktär, Hans tankar och Hans världsuppfattning. Vårt huvud syfte är att uppenbara Gud: att uppenbara Honom genom hur vi lever, våra gärningar och handlingar; för bara då kommer…
Köp här

Isbn: 9789186705022

Utgivningsår: 20101112

Utgivare: True Media

Mediatyp: BC

av: Jentezen Franklin

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bryt dig loss – Låt inte fienden krama livet ur dig Pytonormar har ett intressant sätt att döda sitt byte. De kramar och kramar till dess att offret inte längre kan andas. I den andliga världen arbetar ofta djävulen på ett liknande sätt – han nästlar sig in i våra liv och kramar sakta men säkert livet ur…
Köp här

Isbn: 9789178669608

Utgivningsår: 20150123

Utgivare: Livets Ords Förlag

Mediatyp: BC

av: Sunday Adelaja

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Den som blir använd av Gud måste: Hålla fast vid ett syfte, en kallelse och ett uppdrag att tjäna Gud Leva ett heligt liv Känna till hemligheterna till ett segrande liv Vara fylld av Guds Ord Vara smord med den Helige Andes kraft och vara ledd av Honom Vara en trosmänniska och förtrösta Gud i…
Köp här

Isbn: 9789186705077

Utgivningsår: 20110617

Utgivare: True Media

Mediatyp: BC

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans “Andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till. Med…
Köp här

Isbn: 9789185154371

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen

Mediatyp: BC

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra beskriver hur den eviga andemänniskan, som en gång var förenad med Gud, avföll från honom då hon lösgjorde sig från Gud. Han ger råd om hur hon åter skall nå sin Gud, i sig själv, i det egna jaget. Såsom varande en av dem han kallar ‘De av Urljuset Lysande’ kan han samtidigt uppleva vår vanliga…
Köp här

Isbn: 9789185154678

Utgivningsår: 19971001

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen

Mediatyp: BB

av: . Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bô Yin Râ skriver om den störste älskande, Jesus, och hans kärlek. Han talar om en ‘himmelsk’ kärlek som “ett inre ljus, ett strålande och värmegivande- ett överströmmande från det inre över allt yttre..” Och: “Du måste vilja bli förvandlad till ‘sol’, till en…
Köp här

Isbn: 9789185154777

Utgivningsår: 19521001

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen

Mediatyp: BC

av: Jonas Gardell

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Människan har i alla tider förnummit något som hon uppfattat som gudomligt i tillvaron, och hon har på olika sätt försökt föreställa sig detta det gudomliga. Det vi kallar Gud utvecklades ur en mängd gudsföreställningar och bilder som olika folk och kulturer i Främre Orienten gjorde sig under en period av flera tusen…
Köp här

Isbn: 9789113011608

Utgivningsår: 20030314

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans “Andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människa härstammar från och som hon skall återvända till. Med…
Köp här

Isbn: 9789185154807

Utgivningsår: 20050401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen

Mediatyp: BC

av: Mikael Mogren

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
100 frågor om Gud och 200 svar är en bok med en samling frågor om Gud och kristen tro. Mikael Mogren, biskop i Västerås stift, har fått många frågor genom åren och här har han samlat 100 av dem. I boken besvarar han alla frågor med ett mycket kort svar och ett lite längre svar. 100 frågor och 200 svar!…
Köp här

Isbn: 9789152633960

Utgivningsår: 20160408

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans “Andliga läroskrifter”, en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till.…
Köp här

Isbn: 9789185154869

Utgivningsår: 19950401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789152647059

Utgivningsår: 20050119

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Funderar du på reinkarnation och livet efter detta? Plågas du av sorg och söker svar eller tröst? Har du förlorat tron och undrar över livets mening? Många över hela världen har fått svar i Bo Yin Ra´s böcker, Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789185154913

Utgivningsår: 19960401

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen

Mediatyp: BB

av: Bo Yin Ra

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
En liknelse kan hjälpa dig att förstå: Betrakta lampan i vilken en hårfin tråd genom elektrisk kraft bringas att glöda och lysa! Ännu är du lik lampan som inte genomflytes av någon kraftström! Men har du väl en gång kommit till förening med Gud, då skall du likna lampan vars eljest knappt synliga allrainnersta glöder i…
Köp här

Isbn: 9789185154128

Utgivningsår: 19661001

Utgivare: Bo Yin Ra stiftelsen/ Widings Förlagsaktiebolaag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175802381

Utgivningsår: 20040615

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Kenneth Wapnick

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Introduktion till En kurs i mirakler ger en djupgående presentation av Kursens principer om förlåtelse och inkluderar historien om hur En kurs i mirakler kom till. Dess utgivare, Kenneth Wapnick, var en nära vän och kollega till de två personer, som genom att börja samarbeta blev den direkta drivkraften för…
Köp här

Isbn: 9789185757145

Utgivningsår: 20120410

Utgivare: Regnbågsförlaget

Mediatyp: BC