Bläddra

Det rutiga klassrummet : serier, multimodalitet och litteracitet

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap

Det rutiga klassrummet : serier, multimodalitet och litteracitet

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Serien är en bred populärkulturell fiktion som de allra flesta kommer i kontakt med och knyter olika upplevelser till. En del kastar sig över Katten Gustaf och Nemi i dagstidningarna, andra är trogna prenumeranter på Kalle Anka eller Fantomen och några samlar de absoluta Batman-favoriterna på bästa plats i bokhyllan. Överallt i samhället möter vi serier - och ändå finner vi dem nästan ingenstans i skolans läroplaner.

Att arbeta med serier är en multimodal praktik, en praktik som innefattar flera sinnen, där kombinationen av de olika modaliteterna är avgörande för tolkningen - om det ena förändras eller tas bort så förändras förståelsen av det andra. Som fiktion ligger serien kanske närmast till hands för svenskläraren, men även andra ämnen kan med fördel fångas i rutnätsform. Det kan gälla allt ifrån klimatförändringar och teknikens utveckling till värdegrundsfrågor om makt, genus och utanförskap.

Den här boken ger grundläggande kunskap om serier ur ett skolperspektiv. Författaren redogör för forskning som gjorts om serier i skolan och beskriver hur lärare kan använda serieläsning i sin undervisning, men också hur de kan låta elever skapa egna serier för att lära och förstå.

Boken vänder sig till såväl lärarstuderande som verksamma lärare i grundskolans alla ämnen.