Bläddra

Det synliga barnet : barns perspektiv i kvalitetsarbetet

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Det synliga barnet : barns perspektiv i kvalitetsarbetet

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Man brukar säga att något sitter i väggarna. Jag brukar säga att ingenting sitter i väggarna. Det sitter i oss i dig och mig och vårt tyckande och tänkande om barn, barndom, förskola, samhälle, pedagogroll, kunskap och lärande.

I Det synliga barnet tar Martina Lundström ställning för att barns perspektiv är jämlikt vuxnas. Hon slår också fast att förskolan är den enda arenan i samhället som är barnens egen. Som pedagog behöver man därför ta ställning för barns inflytande i verksamheten varje dag. Även om det kan vara obekvämt ibland.
Hon visar hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete gör det möjligt att förändra sitt synsätt, synliggöra barnen och samtidigt följa läroplanen. Hon ger också konkreta exempel på verktyg som blir en hjälp att förstärka barnens perspektiv i kvalitetsarbetet.

Martina Lundström är förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult. Hon har också bloggen Mötesplats för lärande.

Innehåll

Inledning
1. Alla är vi människor
2. Lyssnande lärande ledarskap
3. Att ge röst åt alla barn
4. Att ge barn utrymme
5. Barn som skapare av kunskap
6. Att göra ställningstaganden
7. Pedagogisk dokumentation
8. Meningsskapande kvalitetsarbete
9. Mål, måluppfyllelse och resultat
10. Projektinriktat arbetssätt
11. Analys och utvärdering
Epilog att bli tydlig i konturerna