Bläddra

Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap.

Läs mer
Bjørndals bok introducerar observation som metod och bland annat beskrivs användning av loggbok, intervju och enkät. Val av metod diskuteras, liksom analys av insamlad information samt hur du med detta som grund på ett konstruktivt sätt kan utveckla det pedagogiska arbetet. Ett kapitel tar upp observation med hjälp av ljud- och videoinspelningar. Etiska överväganden i samband med observationer är ytterligare ett tema som berörs. Varje kapitel avslutas med uppgifter och tillämpningar.

Om författarna
Cato R. P. Bjørndal är verksam vid Tromsø universitet i Norge.