Bläddra

Det viktigaste viktiga : att organisera för utveckling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Det viktigaste viktiga : att organisera för utveckling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Att leda och skapa utveckling från en position långt ifrån där man vill att det egentliga resultatet skall uppstå, det vill säga i barnen och elevernas utveckling och lärande är inte en enkel uppgift utan kräver både mod, tillit och innovativa tankar kring skola, lärande, ledarskap. I den här boken har vi dokumenterat en fem år lång utvecklingsprocess som innehåller alla de beståndsdelar som en skolledare i svensk offentlig sektor navigerar i. Vi har valt att sätta särskilt fokus på det som blev vår metod för att lyckas, att jobba med koncentrerade basgrupper i en uttalad utvecklingsorganisering. I boken möter du som läsare såväl den övergripande kontext som vi agerade i som hur vi tänkte och agerade för att formulera mål, metod och process för att lyckad. Varje del i resan har också ett mer generellt raster där vi strävar efter att ge mer universella nycklar för att kunna lyckas med liknande resor som den vi gjort tillsammans.