Bläddra

Didaktik : flerstämmig undervisning i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Didaktik : flerstämmig undervisning i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
I den här boken presenteras redskap som stöd för flerstämmig under­visning, didaktik och didaktiskt omdöme i förskolan. Förskollärare ska göra val, men de behöver också motivera sina val i relation till vetenskapliga grunder och beprövade erfarenheter. Didaktik och ­didaktiska modeller prövas, förfinas och utvecklas i flerstämmig samverkan som inkluderar förskollärare, barn, rektorer, förvaltningsledare och forskare. Boken har en struktur bestående av sex delar enligt följande: Del I: Undervisning, didaktik och sambedömning Del II: Didaktiskt informerat undervisningsupplägg med musik i fokus Del III: Variationsteoretiskt informerat undervisningsupplägg med matematik i fokus Del IV: Poststrukturellt informerat undervisningsupplägg med ­”rytmatik” i fokus Del V: Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg med värden i fokus Del VI: Flerstämmig didaktisk modellering – samlande avslutning riktar sig särskilt till förskollärare och förskollärarstudenter och kan med fördel vara en kursbok i förskollärarutbildning som är lämplig att återkomma till under utbildningen. Boken kan även ge inspiration till rektorer, ledare, handledare och andra som är intresserade av didaktik och undervisning i förskolan.