Bläddra

Didaktisk (o)takt i förskolan – Exempel med didaktiskt ledarskap, didaktiska nätverk och specialpedagogisk didak

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här

Didaktisk (o)takt i förskolan – Exempel med didaktiskt ledarskap, didaktiska nätverk och specialpedagogisk didak

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Boken tar upp didaktik i förskolan med fokus på didaktisk takt och otakt. Didaktik avser konsten att undervisa. Vi utgår inte från ”one size fits all”, utan boken bidrar med rikliga exempel på didaktisk takt och otakt i relation till ledarskap och nätverk som kan skapa förutsättningar för undervisning, liksom specialpedagogisk didaktik som är inriktad på såväl alla som varje barn. Exempel i boken hämtas från material som ingår i två forsknings- och utvecklingsprogram, ett med beteckningen ”Undervisning i förskolan” (UndiF) och ett med titeln ”Flerstämmig undervisning i förskola” (FundiF). Boken kan med fördel utgöra en kursbok i förskollärarutbildning, men också i fortbildning av verksamma förskollärare, rektorer och specialpedagoger i förskola. Den kan läsas självständigt men också ses som en vidareutveckling av böckerna Professionell yrkes­utövning i förskola: kontinuitet och förändring (Rubinstein Reich, Tallberg ­Broman & Vallberg Roth, 2017) och Didaktik – flerstämmig under­visning i förskolan (Vallberg Roth, Holmberg, Löf & Stensson, 2020).