Bläddra

Digital etik i skolan

Kategorier: Informationsteknik It: allmänt It: etik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Digital etik i skolan

Kategorier: Informationsteknik It: allmänt It: etik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Digitaliseringen har förändrat såväl samhället som mänskliga livsvillkor i grunden. Aktiviteter som utbildning, arbete, hobbyer, shopping och underhållning kan numera bedrivas digitalt. Digitala medier används både vid kommunikation och för att träffa nya människor. Att kunna agera med etisk medvetenhet i digitala sammanhang har därför blivit viktigt.

Barn och ungdomar är ofta bra på att hantera den digitala tekniken, men mindre bra på att avgöra vad som är rätt och fel i en digital miljö. Digital etik, som är en del av digital kompetens mer generellt, har blivit en förutsättning för att kunna skapa sig ett gott liv i dagens samhälle. Av denna anledning är digital etik en viktig del av skolans uppdrag i dag.

Boken riktar sig till alla som arbetar inom skolan och har ett intresse för skolfrågor och samhälleliga frågor i stort.