Bläddra

Digitale barnehagepraksiser : teknologier, medier og muligheter

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Digitale barnehagepraksiser : teknologier, medier og muligheter

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Denne antologien løfter fram muligheter og utfordringer ved barnehagens digitale praksiser, sett fra ulike faglige ståsteder. Boka behandler perspektiver fra fagene norsk, matematikk, naturfag, fysisk fostring, musikk, kunst og håndverk, mediepedagogikk, pedagogikk og ledelse. Hva innebærer det for barnehagenes praksis når de ansatte skal bruke digitale verktøy som arbeidsmåte sammen med barn?