Bläddra

Digitalisering

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap

Digitalisering

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Digitalisering är ett begrepp som står högt upp på agendan i många sammanhang. Att digitalisering är av fundamental betydelse för våra samhällen är de flesta överens om, men sällan diskuteras vad begreppet faktiskt kan betyda. Detta vill författarna Mathias Cöster och Alf Westelius reda ut i den här boken, som nu är inne på sin andra upplaga.

Läs mer
De gör det genom att diskutera såväl digitaliseringens framväxt som olika aktuella och möjliga framtida konsekvenser av den.

Sagt om boken
"Mathias Cöster och Alf Westelius tar med läsaren på en resa där digitaliseringen problematiseras med utgångspunkt i informationsteknikens historiska framväxt. På så sätt formulerar författarna ett viktigt fundament för fortsatt diskussion om teknikens möjligheter och begränsningar ur ett brukarprespektiv. Jag rekommenderar alla med ambitionen att förstå och påverka det moderna samhället att ta till sig och reflektera över innehållet."
Pär J. Ågerfalk, professor i informationssystem vid Uppsala universitet

Om författarna
Mathias Cöster är ekonomie doktor och docent i Industriell teknik vid Uppsala universitet. Han forskar bl.a. om digitaliseringens påverkan på affärsekologier, affärsmodeller och prismodeller.
Alf Westelius är professor på avdelningen för Industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Ett av hans intresseområden är konsekvenser för digitalisering – för organisationer, individer och samhälle.