Bläddra

av:Hampus Busk

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
När coronapandemin svepte fram våren 2020 uppmanade Svenska Arkivförbundet sina medlemmar till samtidsdokumentation. Målet var att fånga skeendet där och då medan det hände, och inte vänta till senare för att samla in material. De arkivaktiva önskade sig i sin tur handfasta tips i hur man samtidsdokumenterar. I…
Köp här

Isbn: 9789198816709

Utgivningsår:20221216

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BC

av:Tim Berndtsson

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala grupper: hemliga sällskap
This study explores how eighteenth-century European Masons created archives, and how these archives in turn created Masons. It is an exploration of how a masonic archival culture was formed, and how different ideas, hopes, and anxieties were co-produced along with the records and manuscripts kept by masonic…
Köp här

Isbn: 9789151310107

Utgivningsår:20201020

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Claes Westling

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historisk forskning: källor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Länge har det saknats en handbok som ger en överblick över det rika historiska källmaterial som finns i våra svenska arkiv. I tidigare böcker har fokus legat på ett område eller delar av det arkivmaterial som finns att tillgå. Äntligen kommer här en översikt som visar vilken generös resurs våra ovärderliga arkiv är och…
Köp här

Isbn: 9789189361331

Utgivningsår:20220725

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Einar Iveroth, Jan Lindvall, Johan Magnusson, Urban Ask, Mathias Cöster, Thomas Falk, Elisabeth Frisk, Therese Hedman Monstad, Kristina Jonäll, Lars Lindsköld, Jan Ljungberg, Andreas Nilsson, Nils-Göran Olve, Dariusz Osowski, Kalevi Pessi, Carl-Johan Petri, Paul Pierce, Markus Radits, Bertil Rolandsson, Birgitta Södergren, Per Thilander, Alf Westelius

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: produktions- och kvalitetsstyrning Management: särskilda områden Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Digital teknik förändrar i dag förutsättningarna för de flesta verksamheter. Det finns därför ett omfattande utvecklingsbehov på samhälls-, organisations- och individnivå. Denna bok ger både djup och bredd till de digitaliserings- och styrningsfrågor som berör dagens organisationer. Boken tar upp hur digitalisering…
Köp här

Isbn: 9789144117447

Utgivningsår:20180917

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Thomas Carlsson, Ann Nilsson

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Ett ovärderligt stöd vid social dokumentation! Det här är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man planerar för och skriver en genomförandeplan samt hur man för löpande anteckningar…
Köp här

Isbn: 9789177413417

Utgivningsår:20220301

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Johan Jarlbrink, Fredrik Norén, André Baltz, Karl Berglund, Eric Carlsson, Coppélie Cocq, Maria Eriksson, David Gunnarsson Lorentzen, Evelina Liliequist, Jens Lindberg, Simon Lindgren, Anna Sofia Lundgren, Patrick Prax, Paulina Rajkowska, Emil Stjernholm, Mathilda Åkerlund

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Forskning och informationshantering Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Hur sprids nyheter, politiska upprop och memes över världen i sociala medier? Hur interagerar användarna med varandra i forum och dataspel? Hur har 1900-talets tidningspress rapporterat om olika delar av världen? Digitala medier ger upphov till nya forskningsfrågor men gör det också möjligt att undersöka gamla frågor…
Köp här

Isbn: 9789144140551

Utgivningsår:20210629

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Henrik Summanen

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Varför lyckas Spotify tillgängliggöra miljontals låtar och musikalbum i ett användbart format på internet – samtidigt som vi inom arkiv, bibliotek och museer inte är i närheten av samma digitala tillgänglighet – trots att vi årligen satsat hundratals miljoner? Min bild är att vi vi sitter fast i en gammal…
Köp här

Isbn: 9789189345164

Utgivningsår:20210802

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av:Fredrik Svenaeus

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Filosofi Filosofi och religion Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
När jag hör ordet naturlig så osäkrar jag min revolver! Det har blivit valspråket för akademiker som betraktar kroppens natur som ett kulturellt skådespel eller en föråldrad livsform. Queer­filosofer och transhumanister drömmer om ett liv utan den egensinniga och känslofyllda kroppen. Idén om en naturlig kropp är för…
Köp här

Isbn: 9789178444076

Utgivningsår:20190812

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av:Helene Larsson Pousette, Lina Thomsgård, Mia Skott, Marie Steinrund, Lisa Qviberg

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historisk forskning: källor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
#Arkivism Vi lever i en unik tid vi skapar, startar, driver, kämpar, anställer, organiserar oss, vårdar, verkar och lever som aldrig förr. Men vad kommer framtiden att minnas av allt vi gjort? EN PRAKTISK HANDBOK OCH EN GÅVA TILL KVINNAN I DITT LIV SOM INTE FÅR GÅ FÖRLORAD. Att kvinnorna saknas i den breda…
Köp här

Isbn: 9789179650940

Utgivningsår:20210426

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av:Per Wästberg, Anita Theorell

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Följ med till biblioteken i tjugofyra privatägda slott och herrgårdar, Sveriges okända kulturskatter. Träd in i rum som inte är tillgängliga för allmänheten och gå på upptäcktsfärd genom sekler av svensk kultur. Författarna Per Wästberg och Anita Theorell och fotografen Hans Hammarskiöld är våra guider till…
Köp här

Isbn: 9789100102265

Utgivningsår:20040903

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:Mathias Cöster, Love Ekenberg, Cecilia Gullberg, Alf Westelius, Gunnar Wettergren

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Digitaliseringen gör att förändringar sker allt snabbare. Förändringarna innebär stora möjligheter men lika stora risker. För att kunna utnyttja möjligheterna måste vi anpassa oss. Och vi måste göra det medvetet. Förändringarna ger organisationer bättre förutsättningar än någonsin för att lyckas, men för att lyckas…
Köp här

Isbn: 9789147112623

Utgivningsår:20171206

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Under 2014 och 2015 anordnades tre seminarietillfällen om specialsamlingar vid bibliotek, i ett samarbete mellan Göteborgs universitetsbibliotek, Skara stifts- och landsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek och Västerås stadsbibliotek, med stöd från Kungl. Biblioteket. I denna volym…
Köp här

Isbn: 9789150625950

Utgivningsår:20170430

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Utredningen gör en bred översyn av arkivområdet. Viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling beskrivs. Utredningens bedömningar och förslag om hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet ska förtydligas, ändras och…
Köp här

Isbn: 9789138249963

Utgivningsår:20191218

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Artificiell intelligens Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Informationsteknik Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Systemvetenskap
Artificial Intelligence (AI) is everywhere – but what is AI? This volume of De lege includes articles by scholars on a wide range of subjects, all dealing with “artificial intelligence” (AI) and the digitalisation of society. Some of the authors have dealt with AI and digitalisation for a long time, others are…
Köp här

Isbn: 9789177371670

Utgivningsår:20220517

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Monika Fjaestad, Finn Englund, Martin Ferm, Anders Karlsson, Einar Mattsson

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Rapporten är ett värdefullt underlag för Riksantikvarieämbetet när det gäller rådgivning och rekommendationer vid inredningar av magasin, utställningar och förvaringsmöbler för musei- och kyrkoföremål.
Köp här

Isbn: 9789172095663

Utgivningsår:20110524

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
THIS VOLUME IS the result of the international conference ”Medieval Scandinavia and Papal Administration”, held at The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities in 2016. The aim of the conference was to highlight and exemplify the lively contacts between the Nordic countries and the papacy…
Köp här

Isbn: 9789188763341

Utgivningsår:20221003

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av:Magnus Westberg

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Överallt hör man om den digitala transformationen som alla organisationer måste genomföra. Ena gången är exemplet en ny startup som har slagit världen med häpnad och nästa gång levererar Alexander Bard skräckexempel på hur alla stora dinosaurieföretag kommer att dö ut. Men de allra flesta företag eller organisationer…
Köp här

Isbn: 9789188529473

Utgivningsår:20170412

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

av:Ellinor Melander

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Sveriges Pressarkiv – en biografisk guldgruva! Möt en lång rad välkända, men även bortglömda, män och kvinnor ur svensk press- och mediehistoria. Deras efterlämnade handlingar förvaras i Sveriges Pressarkiv i Riksarkivet. Pressarkivet innehåller även specialbibliotek och stora samlingar av foton,…
Köp här

Isbn: 9789178444465

Utgivningsår:20210603

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av:Björn Ekman, Lina Maria Ellegård

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Digitaliseringen lyfts ofta fram som ett sätt att hantera de utmaningar som vården och omsorgen står inför. I denna rapport anlägger två forskare ett systemperspektiv och diskuterar möjligheter och risker med digital teknologi inom vård och omsorg. De undersöker i vilken utsträckning införandet av digitala teknologier…
Köp här

Isbn: 9789189754089

Utgivningsår:20230526

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Ewa Lindelöw Sjöö, Ulrika Gustafsson

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Detta är den fjärde reviderade upplagan av nummer 2 i serien Bevara eller gallra, och innehåller gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildnings- väsende. Utgåvan är från 2011. Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet ger ut publikationsserien Bevara eller gallra, som innehåller råd till…
Köp här

Isbn: 9789173452526

Utgivningsår:20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Moderna digitala samlingsförvaltningssystem erbjuder stöd för verksamheten och bidrar till att effektivisera och standardisera arbetsprocesserna. Är det digitala systemet välskött och användbart i organisationens alla led, så är det en trygg bas för digitalisering av både samlingar och arbetssätt.
Köp här

Isbn: 9789172098862

Utgivningsår:20210406

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:Mats Johansson

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Det går trögt med e-arkiveringen i Sverige. Många myndigheters e-arkivprojekt kör fast i bristande teknik eller bristande organisation – eller både och. Varför är det så? En anledning är att många upphandlande myndigheter inte lyckas förstå att ett e-arkiv i sig inte är tillräckligt för att kunna genomföra leveranser…
Köp här

Isbn: 9789189735446

Utgivningsår:20230526

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Författningsrätt och förvaltningsrätt Informationsfrihet Juridik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden
Under 2016 har Digitaliseringskommissionen publicerat fyra temarapporter: Det datadrivna samhället (temarapport 2016:1), Det sociala kontraktet i en digital tid (temarapport 2016:2), Digitalisering för ett hållbart klimat (temarapport 2016:3) Den högre utbildningens roll i en digital tid (temarapport 2016:4). …
Köp här

Isbn: 9789138245361

Utgivningsår:20161219

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Hans Hellström

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Boken riktar sig till de som är intresserade av digitalisering inom underhåll i anläggningstunga verksamheter som industri, energi, fastighet, VA och transport som buss och tåg. Innehållet ger en praktisk handledning till möjligheter, potentiella vinster, vad som krävs av organisationen, utmaningar och hur konkret…
Köp här

Isbn: 9789178510658

Utgivningsår:20230920

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Adam Broomberg, Oliver Chanarin, Leslie Squyres, Jessica Bushey, Tyrone Martinsson, Paula Roush, Peter Piller

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Fotografi Konst Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
The normative order and authoritarian use of conventional archives has long been criticized. This book explores the current digitally informed transformation and multiplication of archives with their increase in both accessibility and the amount of data produced, stored, and circulated. Despite improved search…
Köp här

Isbn: 9789188031020

Utgivningsår:20160512

Utgivare: Art and Theory

Mediatyp: BC

av:Mathias Cöster, Alf Westelius

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Digitalisering är ett begrepp som står högt upp på agendan i många sammanhang. Att digitalisering är av fundamental betydelse för våra samhällen är de flesta överens om, men sällan diskuteras vad begreppet faktiskt kan betyda. Detta vill författarna Mathias Cöster och Alf Westelius reda ut i den här boken, som nu är…
Köp här

Isbn: 9789147143528

Utgivningsår:20211027

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Offentlig förvaltning Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Digitaliseringskommissionen har under drygt fyra år följt Sveriges utveckling mot det it-politiska målet, utrett och analyserat omvärldsutvecklingen och fört fram totalt 28 enskilda förslag för att Sverige ska nå det it-politiska målet.Digitaliseringen är horisontell dvs. den påverkar alla områden, sektorer och…
Köp här

Isbn: 9789138245408

Utgivningsår:20161219

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Allan Gustafsson

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Många av landstingens informationssystem baseras på olika it-standarder vilket försvårar kommunikationen mellan behandlande vårdenheter på regional och lokal nivå. Det innebär att varje vårdgivare i princip måste samla sin egen patientdata vid varje vårdtillfälle. I rapporten presenterar Allan Gustafsson ett…
Köp här

Isbn: 9789138248768

Utgivningsår:20181212

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden
Utredningen konstaterar att lagstiftningen behöver ge ett tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Tillit till den digitala förvaltningen är centralt. Utredningen föreslår bland annat: en ny bestämmelse som syftar till att säkerställa insyn i förvaltningens verksamhet när…
Köp här

Isbn: 9789138247808

Utgivningsår:20180406

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Franzon

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Datornätverk och kommunikation Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Management: särskilda områden Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
IT-kartan Kartan, verkligheten och framgångsrik IT-kommunikation En guidebok i modernt och värdeskapande förändringsarbete inom IT, digitalisering, strategi- och affärsutveckling. För vd, IT-chef, CIO, ledningsgrupp, styrgrupp eller styrelse som har bestämt sig för att förändra Du ska läsa den här boken om du -Ansvarar…
Köp här

Isbn: 9789163999918

Utgivningsår:20190225

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Andreas Bergh, Olof Hallonsten

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Storskalighet, centralism och likriktning. Enhetslösningarnas tyranni breder ut sig i det moderna samhället, från storföretaget till den statliga byråkratin. Men vill vi förstå – och kunna motverka – denna process måste vi söka oss bortom de vanliga uppdelningarna mellan vänster och höger och mellan stat…
Köp här

Isbn: 9789177032755

Utgivningsår:20211025

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Grundskolan Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
HAR UTGÅTT PGA NYA REVIDERINGAR ENL MEJL FRÅN JESSICA EKSTRÖM PÅ SKOLVERKET 2022-07-04 I en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt är det viktigt att lyfta fram digitala perspektiv i utbildningen. Kommentarmaterialet…
Köp här

Isbn: 9789138327135

Utgivningsår:20170621

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Charlotte Hagström, Anna Ketola, Maria Boman, Samuel Edquist, Karin Englund, Anders Gidlöf, Maths Isacson, Peter Olausson, Örjan Simonson, Christina Sirtoft Breitholtz, Eva Tegnhed

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Som arkivland är Sverige närmast unikt. I andra länder finns få motsvarigheter till de organisationer som har till syfte att bevara arkiv från föreningar och verksamheter, och dessutom göra dem tillgängliga för allmänhet och forskare. I de enskilda arkiven finns stora mängder av arkivmaterial samlat: mötesprotokoll och…
Köp här

Isbn: 9789144122441

Utgivningsår:20180615

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Arne Sjöberg

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Informationsteknik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vad präglar en digital tid? Vi får möjligheter att lösa många av samhällets utmaningar på ett mer effektivt sätt. Men det finns risker. Med digitala tillämpningar i en modern datateknik kan vi förenkla och snabba upp många processer, men vi riskerar en ökad sårbarhet. När vår tillvaro beskrivs som 1:or och 0:or ökar…
Köp här

Isbn: 9789178512713

Utgivningsår:20200218

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC