Bläddra

Digitalisering av högre utbildning

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap

Digitalisering av högre utbildning

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Alla lärosäten vill bli mer digitala. Strategier och visioner lyfter fram digitalisering som en framtidsfråga för högre utbildning. Universitetslärare förväntas att använda såväl fysiska som digitala lärandemiljöer för att främja studenters lärande. Men, hur kan egentligen kurser inom högre utbildning digitaliseras? Syftet med denna bok är att dela goda exempel på hur digitala verktyg kan användas inom högre utbildning. Boken är skriven av och för lärare, med en grund i forskning och evidens. I boken finns många konkreta exempel på kurser där lärare aktivt använder digitala verktyg i sin undervisning. Exemplen är organiserade i olika teman där en bakgrund ges baserat på vad vi vet från forskningen. Boken kan läsas från början till slut för att ta del av samtliga teman och exempel på hur högre utbildning kan digitaliseras. Den kan även användas som handbok, där du som läsare kan välja att läsa om de teman eller kurser som känns mest inspirerande för dig.