Bläddra

Docker från grunden

Kategorier: Datorarkitektur och datordesign Datornätverk och kommunikation Informationsteknik Systemvetenskap
Köp här

Docker från grunden

Kategorier: Datorarkitektur och datordesign Datornätverk och kommunikation Informationsteknik Systemvetenskap
Köp här
Docker från grunden lär dig allt du behöver för att komma igång med Docker på egen hand. Du lär dig alltifrån vad Docker är, hur du startar och stoppar containrar, hur du paketerar egna program i avbilder, hur du bygger ett eget Docker-register till hur du sätter upp tjänster på datorn med Docker. Du lär dig även att automatisera hela miljöer med Docker Compose.
Docker har förändrat it-världen på kort tid. Det går nu att bygga kompletta miljöer och fritt flytta dem mellan olika plattformar – något som förut varit tidskrävande och omständligt. Det går dessutom att automatisera så att en hel miljö kan startas och stoppas med ett enda kommando. Även för utvecklaren har saker förändrats och förenklats med Docker. Hon kan nu paketera hela sitt program som en Docker-avbild och dela den med omvärlden på exempelvis Docker Hub, och den går att köra på i princip vilken dator som helst.
Boken behandlar både traditionella Docker som körs under root-användaren, men även Docker i rootless-mode.
Boken är praktiskt orienterad med en lång rad exempel och övningar. Det finns även ett par större projekt i boken. Efter varje kapitel finns en rad övningsuppgifter. En del av uppgifterna går utanför vad boken lärt ut för att du ska hitta lösningar på egen hand.
Ett helt kapitel är dedikerat åt säkerhet. Här ser vi också exempel på attacker mot Docker och hur man kan bryta sig ur en container.

I andra utgåvan har delar av boken reviderats för Docker Compose version 2, som numera är ett plugin till Docker istället för ett fristående verktyg.

Jack-Benny Persson har många års erfarenhet av främst Linux- och FreeBSD-system, men också av programmering. Han har tidigare skrivit flera böcker om bland annat Python, C och Linux. Han har studerat elektronik, nätverk, Linux, säkerhet och senast journalistiskt skrivande. Han driver idag CyberInfo Sverige där han även arbetar som Linuxkonsult.