Bläddra

Dyskalkyli : definition, diagnos och intervention

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov

Dyskalkyli : definition, diagnos och intervention

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Syftet med denna bok är att ge en bild av vad begreppet dyskalkyli egentligen omfattar.

Ingemar sätter konsensusdokumentet ”The diagnosis and treatment of dyscalculia” (Haberstroh & Schulte-Körne 2019) i fokus för sin framställning. Dokumentet beskriver var forskningen står i dag, och det är dessutom inriktat mot den praktik som verkställer diagnos och behandling av dyskalkyli på vetenskapliga grunder.

Det unika med denna bok är också att matematiklärare presenterar en metodik som visar sig vara verksam när det gäller att få en elev med dyskalkyli att bli godkänd i matematik. Eleven Emmy Olsson berättar om sin diagnos dyskalkyli. Matematikläraren Martina Östergren samt studerandeassistenten Carola Selerup Andersson redogör för hur det går till att undervisa Emmy till ett gott resultat med nya, okonventionella metoder.

Bokens målgrupp är främst matematiklärare, skolledare och speciallärare.