Bläddra

Dyslexi : förbannelse eller möjlighet? : att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här

Dyslexi : förbannelse eller möjlighet? : att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Vad är det som gör att vissa människor med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi klarar skola, utbildning och arbete och dessutom klarar det bra? Den frågan diskuterar författarna och forskarna Ulla Föhrer och Eva Magnusson med utgångspunkt från 40 djupintervjuer med personer som upplevt hur det är att ständigt ställas inför läs- och skrivkrav som egentligen överstiger den egna förmågan. Trots allt klarar de av det!

Dyslexi – förbannelse eller möjlighet? riktar sig både till dem som själva har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och till föräldrar och andra som är intresserade av området. Boken vänder sig också till dem som i sin yrkesutövning möter personer med en sådan bakgrund: lärare inom skola, högskola och universitet, bibliotekarier, psykologer, kuratorer, logopeder, arbetsförmedlare, dyslexihandläggare m.fl. Med boken följer en ljudskiva för de som läser med öronen.

För den som vill veta mer om de olika levnadsöden som beskrivs i boken finns individuella berättelser baserade på interjvuerna i Dyslexi – förbannelse eller möjlighet? Levnadsberättelser, som utkommer i april. De båda böckerna kompletterar varandra och kan läsas i valfri ordning.