Bläddra

Efter 65 – inte bara pension : en analys av de äldres ekonomiska situationDs 2011:42

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Pensionering Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Efter 65 – inte bara pension : en analys av de äldres ekonomiska situationDs 2011:42

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Pensionering Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Hur många vet att de som fyllde 66 år 2009 tjänade i genomsnitt så mycket som 96 procent av vad de tjänade som 61-63-åringar?

Här görs en bred genomgång av de ekonomiska villkoren för pensionärer som pekar på framför allt två viktiga förhållanden:
  • Det blir allt svårare att tala om en given pensionsålder vid 65. Alltfler tar ut sin pension i förtid, medan andra jobbar allt längre efter 65 års ålder. Dessutom är det vanligt att äldre kombinerar arbete och pension.
  • Skillnaderna i ekonomisk standard är stora även bland pensionärerna. Nyblivna pensionärer har högre ekonomisk standard än pensionärsgruppen i stort. Ensamstående och äldre pensionärer har sämre ekonomi jämfört med sammanboende pensionärer.