Bläddra

Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori : kurser och föreläsningar

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Relativitetsfysik (relativitetsteorin)

Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori : kurser och föreläsningar

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Relativitetsfysik (relativitetsteorin)
Köp här
Denna bok bygger på kurser och föreläsningar som författaren har hållit. Den innehåller såväl grundläggande avsnitt, som inte kräver några större förkunskaper som mera avancerade avsnitt. I. Inledande översikt II. Speciell relativitetsteori III. Speciell och allmän relativitetsteori IV. Svarta hål och kosmologi V. Mera avancerade ämnen (singulariteter, gravitationsvågor mm) VI. Einstein... (historik och vetenskapsteori samt en kort presentation av Einsteins enhetliga fältteori) VII. Litteraturförteckning och referenser De olika avsnitten kan passa intresserade gymnasister, studenter och lärare på olika nivåer liksom fysiker med andra specialområden.