Bläddra

av: Bengt Månsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Relativitetsfysik (relativitetsteorin)
Denna bok bygger på kurser och föreläsningar som författaren har hållit. Den innehåller såväl grundläggande avsnitt, som inte kräver några större förkunskaper som mera avancerade avsnitt. I. Inledande översikt II. Speciell relativitetsteori III. Speciell och allmän relativitetsteori IV. Svarta hål och kosmologi V. Mera…
Köp här

Isbn: 9789176995907

Utgivningsår: 20170913

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Leif Pettersson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Relativitetsfysik (relativitetsteorin)
En helt Ny Verklighetsförståelse! Framlägger en modell som uppfyller fysikernas kriterier för ”Teorin om Allt” och ger svar på många av fysikens olösta gåtor – möter forskningen i CERN. Beskriver de kvalitativa vakuumenergierna, ”Grundenergierna” i nollpunktsfältet som bygger upp hela vår fysiska värld, förklarar mörk…
Köp här

Isbn: 9789197987905

Utgivningsår: 20120423

Utgivare: NCP - New Cosmic Paradigm

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Relativitetsfysik (relativitetsteorin)
Författaren behandlar ett antal begrepp som förekommer inom den speciella relativitetsteorin. – Händelser i två referenssystem, stillastående gentemot varandra – Händelser i två referenssystem som rör sig med konstant hastighet gentemot varandra – Analys av Lorentztransformationer: visar att…
Köp här

Isbn: 9789176991503

Utgivningsår: 20160725

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Relativitetsfysik (relativitetsteorin)
About the book: The author deals with a number of concepts appearing in the special relativity. 1) Experiments with two reference S1 and S2, Standing on each other, and an object in S1 in which events occur. 2) Experiments with two reference S1 and S2 Moving with constant velocity v>0 against each other, and an object…
Köp här

Isbn: 9789176994139

Utgivningsår: 20170224

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Nigel Calder

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Relativitetsfysik (relativitetsteorin)
Nu kommer denna klassiker i ny utgåva i samband med 100-årsjubiléet av Einsteins relativitetsteori. Visste du att ljuset från en stjärna kröker sig då det kommer nära solen? …. att Einstein övervägde att kalla relativitetsteorin för dess raka motsats invariansteorin? …. att Einsteins teorier…
Köp här

Isbn: 9789185251353

Utgivningsår: 20050930

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB