Bläddra

Elevers språkbruk. Hvordan forbedre relasjoner i klasserommet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik
Köp här

Elevers språkbruk. Hvordan forbedre relasjoner i klasserommet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik
Köp här
Denne boka handler om hvordan ulik språkbruk kan skape ulike stemninger og relasjoner i et klasse­rom og hvordan du som lærer kan jobbe for gode relasjoner mellom deg og elevene og elevene seg imellom. I Elevers språkbruk presenteres en ny metode for hvordan lærere kan jobbe for et godt læringsmiljø. Forfatteren viser hvordan du kan utvikle elevenes verbale og ikke-verbale ressurser og hvordan disse utspiller seg i relasjon mellom medelever og lærere. Ved hjelp av metoden vil du kunne forebygge og motvirke mobbing og annen aggressiv språkbruk i skolen og fremme trivsel. Boka støtter opp under viktige kompetansemål i skolen, som at elevene skal lære å opptre etisk og reflektert i kommunikasjon med andre. Den er skrevet med utgangspunkt i de nye læreplanene som ble fastsatt høsten 2019, der kritisk tenkning, håndtering av meningsbrytninger og respekt for uenighet står sentralt.