Bläddra

En ändamålsenlig kommunal redovisning. SOU 2016:24. : Betänkande från KomRed

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

En ändamålsenlig kommunal redovisning. SOU 2016:24. : Betänkande från KomRed

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Har haft uppdrag att göra en översyn av KRL (Kommunal redovisningslag). Syftet med översynen är att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och landsting. Utgångspunkten ska bl.a. vara att de redovisningsprinciper som är av vikt för kommuner och landsting särskilt ska beaktas och att redovisningslagstiftningen även fortsättningsvis ska vara anpassad till den kommunala särarten.

Utredningen lämnar ett förslag till en helt ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Utredningen har genomgående lagt förslag som syftar till en mer rättvisande redovisning, ökad insyn och en ökad jämförbarhet. Det gäller både jämförbarhet över tid och jämförbarhet mellan olika kommuner respektive landsting. Värdet av jämförbarhet visar sig i möjligheten att bedöma effektivitet och underlätta för politiker och medborgare att bedöma den ekonomiska utvecklingen.

Särskild utredare: Gunvor Pautsch.