Bläddra

En känneteckenrättslig reform. SOU 2016:79 : Betänkande från 2015 års varumärkesutredning

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
Köp här

En känneteckenrättslig reform. SOU 2016:79 : Betänkande från 2015 års varumärkesutredning

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
Köp här
Ett varumärke måste kunna skyddas för att behålla sitt värde. I våras utvidgades möjligheten för Tullverket att ingripa mot intrång i ett EU-varumärke till de situationer då förfalskade varor passerar genom EU utan att släppas ut på EU:s marknad. Men när det gäller nationella varumärken är det för närvarande inte möjligt att ingripa i en sådan situation. Nu föreslås Tullverket få ingripa i transitsituationerna även när förfalskningen gäller rent nationella varumärken. Genom att utvidga ensamrätten på det sättet kommer man mera effektivt åt handeln med varumärkesförfalskade varor.

En annan föreslagen ändring underlättar registeringen, till exempel av ljudmärken. Ändringarna i varumärkeslagen syftar generellt till att den reglering som gäller för nationella varumärken i ännu större utsträckning kommer att likna motsvarande reglering i andra EU-länder, vilket underlättar för de många företag som bedriver verksamhet på den inre marknaden.

Det förslås också en ny lag om företagsnamn (som ersätter den nuvarande firmalagen). En moderniserad och förenklad lag gör reglerna mer tillgängliga och praktiskt hanterbara för företagen. Liksom varumärkeslagen har lagen om företagsnamn stor betydelse för näringslivet. De flesta näringsidkare kommer i kontakt med lagen och kan utnyttja det skydd som den ger för ett företagsnamn.

Särskild utredare: Dag Mattsson